Liga Shqiptare Kanadeze - LSHK

Liga Shqiptare Kanadeze - LSHK, eshte nje organizate jo-qeveritare, jo-partiake dhe jo fitim prurese me qender ne Toronto, Kanada.

Ajo ka per qellim koordinimin , mbrojtjen dhe zhvillimin e komunitetit shqiptar ne Kanada .Liga eshte nje organizate qe perfshin e mirepret bashkeatdhetaret shqiptare pa dallim feje krahine e perkatesie politike .

Kjo Lige ka deget e saj ne Kanada dhe perfaqesite ne Shqiperi, Kosove e Maqedoni.Liga synon qe me zerin e saj te ndikoje forumet ku merren vendimet politike ne Kanada per te miren e kombit shqiptar.Ajo do te jete nje ze qe do te kerkoje te degjohet dhe ne trojet shqipetare me qellim dhenien e kontributit te saj e pervojes kanadeze ne respektimin e mbrojtjen e lirise , prones e shtetit ligjor .

Liga gjithashtu do te sherbeje si nje ure qe do te forcoje marredheniet mes Shqiperise e Kanadase.Ajo eshte e hapur dhe per ata qytetare e residente kanadeze qe me kontributin e tyre cojne ne arritjen e ketij qellimi. Nje nga qellimet e Liges eshte qe me organizimin e saj, te forcohet roli i komunitetit shqiptar ne Kanada dhe te rritet sa me shume kontributi i tij ne arritjen e sukseseve te reja te shoqerise Kanadeze.

Zoti na ndihmofte ne arritjen e qellimeve tona !
      Liga Shqiptare Kanadeze - LSHK

      Albanian Canadian League - ACL
Albanian Canadian League Information Service (ACLIS)