Strukturat e LSHK-se1. Presidenca e Liges,

Presidenca e Liges eshte Organi me i Larte Supervizues dhe Ekzekutiv i LSHK-se.Ajo perbehet sipas ligjit,nga Presidenti i Liges dhe Sekretari/ja e saj.
Presidenca Zgjedh,Komandon,Survelon dhe Perpilon Strategjite,Platformat dhe Operativitetin e LSHK,si subjekt i tere.


2. Kryesia e Liges,

Kryesia e Liges,perbehet nga Drejtori Ekzekutiv i Pergjithshem i Keshillit dhe 6 drejtore ekzekutive, qe me nje rotacion 6 mujor, zgjidhin Kryetarin te rradhes te Kryesise.


3. Departamentet e Liges,

a) Marredhenieve Politike dhe Zyres se Informimit.
b) Aktiviteteve Kulturore dhe Arsimit
c) Problemeve Juridike
d) Ndihmes dhe Keshillimit per Ceshtjet Publike Sociale.
c) Medias dhe Komunikimit
e) Rinise dhe Sportit


4. Deget e Liges,

Deget emerohen nga Presidenca & Kryesia e Liges. Ato jane te shperndara,neper Qytetet Kryesore te Kanadase.


5. Perfaqesite e Liges,

Emerohen nga Presidenca & Kryesia e Liges. Keto perfaqesi jane subjekte ,neper vende jashte Kanadase.


6. Anetaret e Liges,

Ata ndahen ne 2 kategori :

a) Anetare i Arte
eshte anetaresia e rregullt e LSHK,per te perfituar nga influenca e Liges,etj. 

b) Anetare i Rregullt
eshte anetaresia,qe stimulon Liga,per kategori te vecanta te popullates,si moshat e thyera,studente dhe njerezit ne nevoje.
      Liga Shqiptare Kanadeze - LSHK
 
      Albanian Canadian League - ACL
Albanian Canadian League Information Service (ACLIS)